The essential journalist news source
Trafod democratiaeth leol wrth i bobl ifanc ddod i Siambr y Cyngor Image
Daeth myfyrwyr o ddwy o ysgolion uwchradd Caerdydd i Siambr Cyngor Neuadd Y Sir heddiw, dydd Gwener 17 Tachwedd, i gwrdd â gwleidyddion lleol fel rhan o Wythnos Seneddol y DU.
17 November 17
Local democracy up for debate as young people visit Council Chamber Image
Students from two Cardiff secondary schools gathered in the County Hall Council Chamber today, Friday November 17, to meet local politicians as part of UK Parliament Week.
17 November 17
Gwobrau blynyddol yn canmol ymgyrch ysbrydoledig yn erbyn bwlio Image
Mae pobl sy'n sefyll yn erbyn bwlio wedi'u cydnabod yng Ngwobrau Ysbrydoli Cyngor Caerdydd 2017, a gynhaliwyd i gyd-fynd â'r Wythnos Gwrth-fwlio.
17 November 17
Annual awards salute the inspiring stand against bullying Image
People taking a stand against bullying have been recognised at Cardiff Council's Inspire Awards 2017, held to coincide with Anti-Bullying Week.
17 November 17
Cyngor Caerdydd i ymgynghori ar newidiadau i drefn derbyn i ysgolion y ddinas Image
Mae Cabinet Cyngor Caerdydd wedi cytuno ar gynigion i ymgynghori ar newidiadau i'r drefn derbyn ysgolion yng Nghaerdydd heddiw, 16 Tachwedd 2017
17 November 17
Cardiff Council to consult on school admissions options Image
Proposals to consult on options for school applications in Cardiff have been agreed by the council's Cabinet today, November 16, 2017.
17 November 17
Is Your School Lying To You? Careers advice for parents & 15-19 year olds Image
Good afternoon, When it comes to education, parents must make myriad choices on behalf of their children, but there comes a point when they need to be responsible for their own decisions, such as GCSE
14 November 17
Canllaw ar wneud cais am le cynradd yng Nghaerdydd Image
Mae dechrau yn yr ysgol gynradd yn amser cyffrous i blant a rhieni, ond gall fod yn amser pryderus hefyd. Rhaid gwneud penderfyniadau ar yr ysgolion y gwneir cais amdanynt, ac yna aros i weld a yw'r cais wedi bod yn llwyddiannus.
10 November 17
Quick guide to applying for a primary school place in Cardiff Image
Starting primary school is an exciting time for children and parents, but it can also be a stressful time. Decisions have to be made on the schools to apply for, and then the wait to see if the application has been successful.
10 November 17
Dulliau newydd o helpu pobl i mewn i waith Image
Mae trefniadau newydd ar gyfer gwasanaethau cyflogaeth newydd ledled y ddinas wedi eu datgelu gan y Cyngor.
10 November 17
New approach to helping people into work Image
Arrangements for new citywide employment services delivered by the Council have been revealed.
10 November 17
Author, legal & financial expert available to comment on Paradise Papers Image
Good afternoon,It's pretty rare to find someone championing the Super Rich, but we are working with Caroline Garnham, who has decades of experience working with multi-millionaires and billionaires thr
10 November 17
PLANNERS OF THE FUTURE VISIT TEESSIDE Image
Teesside independent commercial property consultancy Dodds Brown hosted more than 40 London-based urban planning students on a tour of Middlesbrough’s key commercial property sites.
10 November 17
Syr Chris Hoy MBE yn lansio Gŵyl Llên Plant Caerdydd 2018; Dydd Mawrth 12 Rhagfyr 6.30pm Image
Bydd cychwyn campus i chweched Ŵyl Llên Plant Caerdydd pan fydd y beiciwr Olympaidd Syr Chris Hoy yn cyrraedd Neuadd y Ddinas ar gefn beic ddydd Mawrth 12 Rhagfyr i gyflwyno ei lyfr newydd o'i gyfres ar gyfer darllenwyr ifainc; Flying Fergus 7: The Wreck
08 November 17
Sir Chris Hoy MBE launches Cardiff Children's Literature Festival 2018; Tuesday 12th December 6.30pm Image
The sixth Cardiff Children's Literature Festival gets off to a flying start as Olympic cyclist Sir Chris Hoy rides into City Hall on Tuesday 12th December, to introduce his new book from his series for young readers; Flying Fergus 7: The Wreck It Race.
08 November 17
KWB SELLS MAJOR BIRMINGHAM INDUSTRIAL INVESTMENT PROPERTY Image
Birmingham independent commercial property agency KWB (www.kwboffice.com) has sold the freehold investment in a 35,000 sq ft Birmingham industrial warehouse.
07 November 17