The essential journalist news source
Cardiff’s £284m school investment: What it means for primary schools Image
Cardiff Council has approved the detailed plans for the largest single investment in Cardiff schools.
29 December 17
Buddsoddiad gwerth £284m yn ysgolion Caerdydd: Beth mae hyn yn ei olygu i ysgolion uwchradd Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cymeradwyo cynlluniau manwl ar gyfer y buddsoddiad unigol mwyaf yn ysgolion Caerdydd.
28 December 17
Cardiff’s £284m school investment: What it means for secondary schools Image
Cardiff Council has approved the detailed plans for the largest single investment in Cardiff schools.
28 December 17
Datganiad Cyngor Caerdydd: Ysgol Gynradd Windsor Clive Image
Cafwyd llawer o sylw yn y cyfryngau a'r cyfryngau cymdeithasol yr wythnos hon am Ysgol Gynradd Windsor Clive.
22 December 17
Cardiff Council statement: Windsor Clive Primary School Image
There has been a lot of media coverage and social media comment about Windsor Clive Primary School this week.
22 December 17
Ysgol Gynradd Trelái wedi'i chymryd allan o fesurau arbennig Estyn Image
Bellach, nid yw Ysgol Gynradd Trelái yng Nghaerau, Caerdydd dan fesurau arbennig gan Estyn, yr arolygiaeth addysg yng Nghymru.
21 December 17
Trelai Primary School taken out of Estyn special measures Image
Trelai Primary School in Caerau, Cardiff has been removed from special measures by Estyn, the education inspectorate in Wales.
21 December 17
Stratford City Architect Claudio Cabulo returns to his foundations to develop Ne Stratford City Architect Claudio Cabulo returns to his foundations to develop NewVic students Architect and former NewVIc student Claudio Cabulo is working with NewVIc to produce a series of mock Art
21 December 17
Tax Specialists Firm Aiming For ‘Best Companies to Work For' Lists For Immediate Release  Tax Specialists Firm Aiming For ‘Best Companies to Work For' Lists   Leading Firm of Tax Experts Reaching for the Top in Employee and Client Satisfaction Stakes     A Nottingha
20 December 17
Dathlu adeiladu cartref newydd i Ysgol Hamadryad drwy dorri tywarch Image
Cynhaliwyd seremoni arbennig er mwyn nodi dechrau'r gwaith adeiladu ar Ysgol Hamadryad, yr ysgol cyfrwng Cymraeg gyntaf erioed yn Butetown, Caerdydd.
15 December 17
Work on new home for Ysgol Hamadryad celebrated with turf cutting Image
A special ceremony has been held to mark the start of construction of Ysgol Hamadryad, the first ever Welsh-medium school in Butetown, Cardiff.
15 December 17
Un o weithwyr Cyngor Caerdydd yn oriel enwog yr arlwywyr Image
Enwyd Judith Gregory o Gyngor Caerdydd yn 20 uchaf y bobl fwyaf dylanwadol yn y sector arlwyo cyhoeddus.
13 December 17
Cardiff council employee enters the catering hall of fame Image
Cardiff Council's Judith Gregory has been named in this year's top 20 list of the most influential public sector people in catering.
13 December 17
The 12th of December is the record day for employee lateness The 12th of December is the record day for employee lateness ·        71% increase in employee lateness on the 12th of December·        63% increase in employee lateness on the 11th of December[if !su
12 December 17
Manylion pellach am fuddsoddiad ysgol gwerth £284m y ddinas wedi’u rhyddhau gan Gyngor Caerdydd Image
Mae’r cynllun manwl sydd y tu ôl i'r buddsoddiad unigol mwyaf mewn ysgolion yng Nghaerdydd wedi'i ddatgelu.
08 December 17
Further details of city’s £284m school investment released by Cardiff council Image
The detailed plan behind the largest single investment in Cardiff schools has been revealed. The £284m investment is jointly funded by the local authority and Welsh Government, as part of band B of the 21st Century Schools programme starting in 2019.
08 December 17