The essential journalist news source
Housing Champion Hannah recognised for helping the homeless Image
A council worker dedicated to improving the health and wellbeing of homeless people in the city has been recognised with a Welsh Housing Award for 2017.
22 November 17
Admiral yn rhoi gwedd newydd ar wisg timau croesi ysgolion y ddinas Image
Mae timau croesi ysgolion yng Nghaerdydd yn cael iwnifformau newydd, diolch i fargen newydd gyda cyflogwr lleol, Admiral.
22 November 17
Admiral makeover for city’s school crossing patrols Image
School crossing patrols in Cardiff are getting kitted out with new uniform, thanks to a new deal with local employer, Admiral.
22 November 17
Trafod democratiaeth leol wrth i bobl ifanc ddod i Siambr y Cyngor Image
Daeth myfyrwyr o ddwy o ysgolion uwchradd Caerdydd i Siambr Cyngor Neuadd Y Sir heddiw, dydd Gwener 17 Tachwedd, i gwrdd â gwleidyddion lleol fel rhan o Wythnos Seneddol y DU.
17 November 17
Local democracy up for debate as young people visit Council Chamber Image
Students from two Cardiff secondary schools gathered in the County Hall Council Chamber today, Friday November 17, to meet local politicians as part of UK Parliament Week.
17 November 17
Security and Safety: The Law on Property Guardians Image
A white paper just published sets out the legal & safety obligations for guardians and property owners. It has been issued by the UK's seven leading property guardian companies to drive up standards, and to help inform and safeguard all stakeholders
16 November 17
Cabinet yn cytuno i argymhellion i adfer afonydd y ddinas Image
Bydd Cyngor Caerdydd yn hybu gwaith partneriaeth er mwyn mynd i’r afael â llygredd a gwella ansawdd afonydd a chyrsiau dŵr yng Nghaerdydd a Basn Afon ehangach De-ddwyrain Cymru.
16 November 17
Council call on Natural Resources Wales to consider state of Cardiff’s rivers Image
Cardiff Council is to write to Natural Resources Wales to ask for its views on a report into the state of the city’s rivers.
16 November 17
Anrhydedd Ewropeaidd i Gaerdydd Image
Mae Caerdydd wedi derbyn Plac Anrhydedd gan Gynulliad Seneddol Cyngor Ewrop.
16 November 17
Europe honours Cardiff Image
Cardiff has been awarded the Plaque of Honour by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe.
16 November 17
Rent Smart Wales prosecutes 1st agent Image
Rent Smart Wales enforcement activity is gathering momentum as the one year anniversary of the registration deadline approaches.
15 November 17
Rhentu Doeth Cymru yn erlyn yr asiant cyntaf Image
Mae Rhentu Doeth Cymru’n dechrau gorfodi mwyfwy wrth i ben-blwydd cyntaf y dyddiad cau ar gyfer cofrestru ddynesu.
15 November 17
'Next-generation' new search provider to revolutionise conveyancing market Image
High-tech new property search tool launched [if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif] [if gte mso 9]><xml> <w:WordDocum
15 November 17
Paratoi ar gyfer hyb cymunedol newydd Image
Bydd Llyfrgell Llanisien yn cau wythnos nesaf cyn i’r gwasanaeth llyfrgell gael ei drosglwyddo i hyb newydd sbon yn y gymuned.
14 November 17
Preparing for a new community hub Image
Llanishen Library will close next week ahead of the library service transferring to a brand new hub in the community.
14 November 17
JEWISH VETERANS REMEMBER Thousands of Jewish veterans parade to remember       THE ASSOCIATION OF JEWISH EX-SERVICEMEN & WOMEN MEDIA ADVISORY NOTE   BACKGROUND   Thousand of Jewish veterans and their supporters will be joined by Jewish members of HM Forces at the Cen
13 November 17