The essential journalist news source
Capital’s award-winning green spaces revealed Image
Cardiff’s beautiful parks and green spaces have once again achieved the accolade of gaining the coveted Green Flag Award.
18 July 17
Brexit: Interactive Map Shows UK Net Migration From All EU Countries Image
A new interactive map from travel site The Crazy Tourist shows how many citizens from each EU country are living in the UK (and vice versa).
17 July 17
The importance of IT resilience Resilience - what if?  If you've made the journey to centralised ‘cloud' services, have you asked yourself what would happen if you lost connectivity? With cloud adoption increasing daily at stagger
13 July 17
Dirwy i Landlord am droseddau Rhentu Doeth Cymru Image
Mae landlord o Gaerdydd a anwybyddodd gynllun Rhentu Doeth Cymru'n wynebu dirwy o dros £3,500 am beidio â chydymffurfio.
13 July 17
Landlord fined for Rent Smart Wales offences Image
A Cardiff landlord who ignored the Rent Smart Wales scheme faces a bill of more than £3,500 for non-compliance.
13 July 17
Parti yn Hyb y Llyfrgell Ganolog Image
Bydd Her Ddarllen yr Haf yn digwydd cyn bo hir a bydd parti llawn hwyl yn cael ei gynnal yn Hyb y Llyfrgell Ganolog i ddathlu ei lansiad.
12 July 17
Party time at Central Library Hub Image
The countdown is on to the start of this year’s Summer Reading Challenge and a fun-packed party at Central Library Hub to celebrate its launch.
12 July 17
Lansio cynllun Byw Cymunedol newydd Image
Mae cynllun newydd wedi cael ei lansio i roi cartrefi cynaliadwy i bobl hŷn, er mwyn eu galluogi i fyw'n annibynnol yn y gymuned yn hirach.
05 July 17
New Community Living scheme launched Image
A new scheme which aims to provide sustainable homes to enable older people to live independently in the community for longer has been launched.
05 July 17
Diogelwch tân yn adeiladau uchel y Cyngor yng Nghaerdydd Yn dilyn y tân trychinebus yn nhŵr Grenfell yn Llundain, yn naturiol, mae pryder ynghylch diogelwch mewn adeiladau uchel yn y ddinas.
04 July 17
Fire Safety in Council high rise blocks in Cardiff Following the tragic fire at Grenfell Tower in London, there is naturally concern about high rise safety in the city.
04 July 17
Lle diogel i gael paned a sgwrs Image
Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Caerdydd yn estyn croeso cynnes i’r Caffi Demensia yn Hyb y Llyfrgell Ganolog.
04 July 17
Safe place for a cuppa and a chat Image
Cardiff Library Service is offering a warm welcome to its Dementia Café at Central Library Hub.
04 July 17
Portread coll yn dychwelyd i Lantrisant Image
Ar ôl mynd ar goll, mae portread o un o gyn Arglwydd Feiri Llundain, o Lantristant yn wreiddiol, wedi cael ei ddychwelyd i'w tref fagwraeth.
03 July 17
Lost Portrait returns to Llantrisant Image
A missing portrait of a former Lord Mayor of London who came from Llantrisant has been found and returned to his hometown.
03 July 17
Ymwan yn dychwelyd i Gastell Caerdydd mewn antur ganoloesol gyffrous Image
Un o ffefrynnau’r dorf a diwrnod allan gwych i’r teulu, mae’r ‘Knights of Royal England’ yn dychwelyd am eu 10fed pen blwydd yng Nghastell Caerdydd gyda ‘Joust!’ - sioe ddisglair ac arddangosfa arwrol o ymwan a marchogaeth ar dydd Sadwrn 1 a dydd Sul 2 G
29 June 17